آخرین مطالب ارسالی
Last Posts
آهنگ های ویژه
Best Posts
کاشت مو
بهترین سایت کاشت مو با کمترین قیمت
کلینیک زیبایی
مدل کسب و کار چیست ؟  – صندوف دیجیتال – آموزش – برندینگ

مدل کسب و کار چیست ؟ 

مدل کسب و کار چیست ؟
در ابتداییترین سطح اقتصادی، مدل کسب وکار یک منطق است که هر سازمانی برای بقای مالی خود از آن استفاده میکند . همانطور که از نامش پیداست، معمولا کسب وکار را توضیح میدهد. روش ما این گونه است که به هرحال، از شما خواسته میشود برای خودتان صندوف دیجیتال وکار شخصی در نظر بگیرید. سپس این اقدام سبب میشود
خودتان مدل کسب وکار شخصی را تعریف کرده و آن را اصلاح کنید و در نتیجه با بکارگیری استعداد و تواناییهایتان به رشد شغلی و شخصیتی دست یابید.
تغییرات زمانی، تغییرات مدل کسب وکار امروزه بسیاری از تلاطمهای بازار کار، ناشی از عواملی خارج از کنترل شخصی ماست. رکود،
تغییرات جمعیتی گسترده، تشدید رقابت جهانی، مسائل زیست محیطی و غیره.
این تغییرات همچنین خارج از کنترل بیشتر واحدهای تجاری است و به شدت بر مدلهای کسب وکاری که این شرکتها از آنها بهره
میبرند، تاثیر میگذارد.
به دلیل عدم توانایی تغییر در محیط عملیاتی، برای باقی ماندن در رقابت، شرکتها مجبور به تغییر مدل کسب وکار )و بعضا ایجاد مدلی
جدید( هستند.
همانگونه که معلوم است، این مدلهای کسب وکار جدید خودشان سبب اختلال و تغییر میشوند و فرصتهای جدید اشتغال برای بسیاری ایجاد میکنند و بیکاری بسیاری دیگر را موجب میشوند
.

باشگاه همراهان صندوف دیجیتال

 ارسال در حدود 3 ماه قبل  ادامه مطلب »