آخرین مطالب ارسالی
Last Posts
آهنگ های ویژه
Best Posts
کاشت مو
بهترین سایت کاشت مو با کمترین قیمت
کلینیک زیبایی
مدل کسب وکار – صندوف دیجیتال – آموزش – برندینگ

مدل کسب وکار

پیش از این “مدل کسب وکار” را به عنوان منطقی که هر واحد تجاری برای بقای مالی خود از آن استفاده میکند تعریف کردیم.
به بیان ساده، منطقی است که واحدهای تجاری برای امرار معاش از آن استفاده میکنند.
شما میتوانید مدل کسبوکار را به عنوان یک نقشه کاری به منظور توضیح عملیات سازمانی در نظر بگیرید.
درست مانند معمار که نقشهها را به عنوان راهنما برای ساخت و ساز یک ساختمان تهیه میکند، یک کارآفرین مدل کسب وکار را به عنوان راهنمایی برای ایجاد شرکت طراحی میکند.
مدیر همچنین ممکن است یک پیشنویس از مدل کسب وکار را به منظور تجسم نحوه عملیات سازمان موجود تهیه کند.
برای درک مدل کسب وکار موجود، در ابتدا دو سئوال بپرسید؟
۱- مشتری کیست؟
۲- مشتری نیاز به انجام چه کاری دارد؟
به منظور روشن شدن این ایده، بیایید نگاهی به ۳ واحد تجاری بیندازیم.
اول: جیفی لوب را که یک سرویس تعویض روغن سریع در ایالات متحده میباشد، در نظر بگیرید. تعداد کمی از صاحبان خودرو خودشان روغن موتور ماشینشان را عوض میکنند.
بیشتر افراد به دلیل فقدان دانش و ابزار و پتانسیل کثیف کنندگی عملیات تعویض روغن )به این مجموعه سختی بازیابی روغن استفاده شده را هم اضافه کنید.( ترجیح میدهند که خودشان روغن موتور را تعویض نکنند. با پرداخت ۳۵ تا ۳۰ دلار، جیفی لوب برای افراد متخصصانی با توانایی انجام خدمات مورد نیاز مشتریان ارائه)تحویل( میدهد.

مثال دیگر، نینگ میباشد. نینگ به آسانی و بسیار ارزان شبکه ای اجتماعی سفارشی را ایجاد میکند. تعداد کمی از شرکتها )یا اشخاص( از سرمایه و تخصصهای لازم برای ساخت، میزبانی و اپراتوری شبکه های اجتماعی برخوردارند،که قابلیت هایی مانند فیسبوک ارائه میدهند. به نینگ وارد شوید، که یک جایگزین مقرون به صرفه است: یک قالب شبکه اجتماعی، که در چند سطح قابل تغییر میباشد .
نهایتا به ویستا میرسیم. که مسئولیت تمام پرداختهای اینترنتی را به نمایندگی از شهرکت هایی که روزانه به صدها هزار مشتری خدمات ارائه میکنند بر عهده دارد. اداره این حجم از معاملات بسیار پیچیده است و نیازمند اقدامات امنیتی و ضد فریب قدرتمندی است. دو چیزی که شمار کمی از شرکت ها توانایی توسعه و نگهداری آن را در داخل شرکت دارند.
بنابراین، چه چیزی در این سه کسب وکار مشترک است؟
تمام این دریافت و پرداخت ها برای کمک به انجام کارهای مشتریان است.
۱- وظایف جیفی لوب انجام نگهداری)تعمیرات( اساسی مورد نیاز صاحبان خودرو است )در حالیکه گاراژها و لباسهای مشتریان منظم و تمیز باقی میمانند
۲- مشتریان نینگ به تبلیغ یک هدف نیاز دارند، این شرکت به آنها کمک میکند تا یک انجمن ایجاد کنند و آنها حتی به استخدام متخصص فنی هم نیاز ندارند و البته این خدمت را با کمترین هزینه ارائه میدهد.
۳- ویستا به کسب و کارها کمک می کند، تمرکزشان را به تخصص هایی غیر از مجموعه پرداخت معطوف کنند.

به نظر آسان میآید، درست میگویم؟
بر خلاف این ۳ مثال، تعریف “مشتریان” و “شغلها” در بخشهایی مانند آموزش، سلامت دولت ، سرمایه گذاری، تکنولوژی و حقوق )قانون( را میتوان به چالش کشید.
بخش بزرگی از تفکر مدل کسب وکار به توضیح و شناخت شما از هر دو موضوع مشتریان و مشاغل کمک میکند.
به طور ویژه، شما خواهید آموخت که چگونه میتوانید به مشتریان کمک کنید تا کارهای ضروری آنها انجام شود و با انجام آن، شما پی خواهید برد که چگونه میتوانید پول بیشتری بدست آورید و رضایت بیشتری از کارتان داشته باشید.

هر سازمانی یک مدل کسب وکار دارد
از آنجاییکه مدل کسب وکار یک منطق است که هر شرکت برای بقای مالی خود از آن استفاده میکند، آیا این بدان معناست که فقط شرکتهای انتفاعی مدل کسب وکار دارند؟ خیر!

هر شرکتی دارای مدل کسب وکار است.
این درست است زیرا تقریبا تمام شرکت های مدرن، اعم از انتفاعی ، غیرانتفاعی، دولتی و یا دیگر شرکتها، برای انجام کارهایشان به پول نیاز دارند.
برای مثال نیویورک رود رانرز که یک سازمان غیرانتفاعی است را در نظر بگیرید
سلامتی و تناسب اندام جامعه را با برگزاری مسابقات دو، کلاسها، کلینیکها و اردوگاهها ارتقاء میدهد. اگر چه رود رانرز یک گروه غیرانتفاعی است، بازهم هزینه های زیر را دارد :
۱- پرداخت حقوق کارکنان
۲- مجوزهای خرید، هزینه خدمات شهری ، تلفن، برق و …
۳- تعمیر و نگهداری، مخارج قانونی، و دیگر هزینه ها.
۴- خرید وسایل مورد نیاز رویدادهای ورزشی مانند سیستم زمان سنجی، شماره های دوندگان، خوراکی های رفع خستگی، پیراهن های یادبود، و مدالهای مسابقه.
۵- ساخت صندوق ذخیره برای گسترش خدمات در آینده

انگیزه اصلی تامین مالی نیست. در عوض، هدف آنها خدمت رسانی به جامعه “مشتریان” یعنی افرادی که تمایل به حفظ تناسب اندام دارند میباشد. با این حال، حتی یک موسسه غیر انتفاعی هم نیاز به وجوه نقد برای انجام کارهای خود دارد. از این رو، مانند دیگر شرکت ها برای انجام کارهای مشتریان نیاز دارد تا پرداختهایی به آن صورت گیرد.
اجازه بدهید ۴ سئوال در مورد مدل این کسب وکار بپرسیم: 

سوال اول – مشتری چه کسی است؟
مشتریان اصلی NYRR دوندگان و دیگر اعضای جامعه هستند که تمایل دارند تا با پشتیبانی و رفاقت برای حفظ یا بهبود تناسب اندام خود تلاش کنند.
آنها دو دسته اند: اعضهای سالانه )افرادی که برای عضویت در گروه مبلغی را میپردازند و در نتیجه مزایای خاصی به آنها تعلق میگیرد( و افرادی که عضویت سالانه ندارند…..
اما آنها هم برای شرکت در مسابقات خاص و دیگر رویدادها پول پرداخت میکنند.
سوال دوم – مشتری نیاز به انجام چه کاری دارد؟
وظیفه اصلی NYRR میزبانی رویدادهای مربوط به “دو” در نیویورک میباشد بنابراین NYRR گروه غیرانتفاعی است که مشتریانش برای خدمات آن پول پرداخت میکنند.
اما سازمانهایی که به برای مشتریان خود خدمات رایگان ارائه میدهند چطور؟
آیا ایده مدل کسب وکار برای آنها هم قابل قبول است؟
بله!

برای مثال یک گروه غیر انتفاعی را در نظر بگیرید که ما به آن دیده بان یتیم میگوییم، سازمان خیریه ای که خانه، غذا و تحصیل کودکان یتیم را برعهده دارد.
مانند ،NYRR دیده بان یتیم برای انجام وظایف خود نیاز به تامین مالی دارد.
برای مثال، موارد زیر لازم است:
۱- خرید غذا، لباس ها، کتابها، و تجهیزات لازم برای کودکان تحت مراقبتشان
۲- پرداخت حقوق کارکنان 
۳- اجاره خوابگاه/ امکانات مدرسه، پرداخت هزینه تلفن، برق و …، تعمیرات، هزینه های قانونی، و سایر مخارج
۴- ساخت صندوق ذخیره برای توسعه خدمات در آینده
و غیره.
بیایید بار دیگر به سوالات مدل کسب وکار خودمان برگردیم.
در دیده بان یتیم، پاسخ کمی متفاوت است.
مشتری چه کسی است؟
دیده بان یتیم دو دسته مشتری دارد:
۱- کودکان که ذینفعان واقعی خدمات هستند.
۲- خیرین و دیگر حامیان که )با مشارکت مالی و بعضا خرید صنایع دستی ساخته شده توسط کودکان حمایت خود را ابراز میدارند( قادرند دیده بان یتیم را در انجام وظایفش یاری کنند.

مشتری نیاز دارد چه کاری انجام شود؟
دیده بهان یتیم دو کار انجام میدهد: 
۱- مراقبت از کودکان یتیم
۲- تدارک سازمانهای خیریه بزرگتر و جذب افراد خیر به شیوهای که بتوانند وظایف و یا آرمانهای بشردوستانه خود را به انجام برسانند. در قبال این فرصتها، این قبیل مشتریان به دیده بان یتیم پرداختهایی به صورت هدایا، کمکهای مالی بلاعوض، اشتراکها، و خرید محصول میدهند.

در اینجا یک نکته کلیدی وجود دارد: هر سازمانی که یک خدمت رایگان به یک گروه از مشتریان ارائه میدهد، از گروه دیگری از مشتریان کسب درآمد میکند.
بنابراین شما میتوانید ببینید که ۳ پرسش مطرح شده در زمینه مدل کسب وکار همانطور که برای سرمایه گذاری انتفاعی ( برای کسب سود ) قابل قبول است در مورد دیده بان یتیم نیز پذیرفته است.

یک حقیقت ناگوار
چه اتفاقی برای دیده بان یتیم میافتد اگر کمکهای خیریه و هدایا متوقف شوند؟
نخواهد توانست ماموریت خودش را به انجام برساند.
حتی اگر تمام کارکنهان دیده بان یتیم موافقت خود را باعدم دریافت حقوق اعلام کنند، سازمان نخوا هد توانست دیگر هزینه های اساسی را پوشش دهد.
تنها گزینه باقی مانده تعطیلی خواهد بود.
تقریبا تمام شرکتهای فعال در اقتصاد مدرن )شامل دولت ها!(، با این حقیقت روبرو میشوند: پس از اتمام وجوه نقد، بازی تمام است.
شرکتهای مختلف، اهداف متفاوتی دارند.
اما برای ادامه حیات و پیشرفت، همگان باید به قانون امرار معاش پایبند باشند.
همه باید یک مدل کسب وکار با ثبات داشته باشند.
تعریف با ثبات ساده است:
ورودی وجوه نقد باید از خروجی آن بیشتر باشد. یا حداقل، ورودی و خروجی وجوه تقد یکسان باشند
شما مبانی مدل های کسب وکار را آموخته اید 
آموختید چگونه مشتریان و وجوه نقد سبب بقای واحدهای تجاری میشوند.
اما مدل کسب وکار فراتر از مشتریان و وجوه نقد میباشد. تابلو طراحی ( قالب ) مدل کسب وکار، که توضیح میدهد
چگونه ٩ جزء (مولفه ) از مدل کسبوکار با یکدیگر در تناسب هستند، یک تکنیک قدرتمند است که شیوه کار سازمانها را با استفاده از ترسیم تصاویر
نمایش میدهد.

باشگاه همراهان صندوف دیجیتال

 ارسال در حدود 3 ماه قبل  ادامه مطلب »