آخرین مطالب ارسالی
Last Posts
آهنگ های ویژه
Best Posts
کاشت مو
بهترین سایت کاشت مو با کمترین قیمت
کلینیک زیبایی
تکنیک شتر مرغ – صندوف دیجیتال – آموزش – برندینگ

تکنیک شتر مرغ

تکنیک شترمرغ در #مذاکره

نمونه هایی از این تکنیک 

در مذاکره، مواضع یا صحبت های شما در برخی از زمان ها باید مثل شترمرغ باشد؛ که معلوم نیست شتر است یا مرغ!

۱. وقتی با تمام وجودتان موافق طرح یا پیشنهادطرف مقابل هستید، سعی کنید خوشحالی خود را بروز ندهید!

۲. جواب منفی یا مثبت خود را وقتی که نیاز به نظر نهایی تیم فنی و یا هیئت مدیره دارید، صراحتاً بیان نکنید.

۳. اجازه ندهید فرد متوجه شود شما تصمیم گیرنده نهایی هستید یا خیر. از عبارتهایی مثل «این نکته نیاز به بررسی در شورای تصمیم گیری یا شورای قیمت گذاری دارد» استفاده کنید.
۴. نگویید مذاکره از جانب ما تمام شده است، بلکه بگویید برای ادامه مذاکرات نیاز به بررسی های بیشتری است.

۵. فضای کنجکاوی ایجاد کنید تا در صورت لزوم، بتوانید جلسه را نا تمام گذاشته و برای جمع آوری 

 ارسال در حدود 4 ماه قبل  ادامه مطلب »